REKONSTRUKCIJA AVARSKE KERAMIČKE POSUDE

Konzervacija- restauracija, rekonstrukcija keramičkih fragmenata posuda sa zaštitnih arheoloških iskopavanja na području Banata (praistorija i srednji vek). Izvođač radova Artvizircentar, pod zaštitom Međuopštinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture Subotica.