▪ Princeza br.2

  • polirani Ms
  • 8,5 – 35 – 8 cm
  • 773 g
  • Galerijske skulpture su odlivene u mesingu (Ms) u seriji od 10 + autorski primerak A
  • mesing (Ms)
  • 1/10
  • 2016.