▪ nagrada „Božidar Valtrović“

Nagrada „Božidar Valtrović“
za slikarske radove u predstavi „Čudne ljubavi“
Malog pozorišta „Duško Radović“, Beograd.
Scenografija Zorana Petrov
Režija Đurđa Tešić
(sezona 2011- 2012.)

▪ predstava “Carevo novo odelo“

Izrada scenografije i scenske opreme za predstavu “Carevo novo odelo“
Malog pozorišta Duško Radović, Beograd.
Režija Milica Kralj
(sezona 2015-16.)

▪ predstava “Braća (B)luzeri“

Izrada scenske opreme za predstavu “Braća (B)luzeri“
Malog pozorišta Duško Radović, Beograd.
(sezona 2015-16.)

▪ predstava “Prevaranti“

Izrada scenografije i scenske opreme za predstavu “Prevaranti“
Malog pozorišta Duško Radović, Beograd.
Scenografija Vesna Popović
(sezona 2015-16.)

▪ predstava “Plavi čuperak“

Izrada scenografije i scenske opreme za predstavu “Plavi čuperak“
Malog pozorišta Duško Radović, Beograd.
Scenografija Vesna Popović
Režija Sandra Rodić Janković
(sezona 2015-16.)

▪ predstava “Pop Ćira i pop Spira“

Izrada scenografije i scenske opreme za predstavu “Pop Ćira i pop Spira“
Malog pozorišta Duško Radović, Beograd.
Scenografija Ljubica Milanović
Režija Jovica Pavić
(sezona 2013-14.)

▪ predstava „Dečaci Pavlove ulice“

Izrada scenografije i scenske opreme za predstavu „Dečaci Pavlove ulice“.
Uloga animatora u predstavi.
Nagrada „Božidar Valtrović“ za najbolja tehnička ostvarenja
za realizaciju u predstavi „Dečaci Pavlove ulice“.
Režija Nikola Zavišić
(sezona 2009- 2010.)

▪ predstava „Hotel Evropa“

Izrada scenske opreme za pozorišnu predstavu „Hotel Evropa“.
scenografija Jelena Stokuća
(sezona 2014- 2015.)

BEOGRADSKO DRAMSKO POZORIŠTE

Beogradsko dramsko pozorište, Beograd.

▪ predstava „Čekaj me na nebu ljubavi moja“

Izrada scenografije i scenske opreme
za pozorišnu predstavu “Čekaj me na nebu ljubavi moja“.
Scenografija Milena Jeftić Ničeva Kostić
Režija Tanja Mandić Rigonat
Pozorište Madlenijanum
(sezona 2009- 2010.)