▪ “Podne/ ponoć“- Mala galerija ULUPUDSa, Beograd (2013.)