17 – 28. X 2018- galerija Stara kapetanija, Zemun

SAMOSTALNA IZLOŽBA

▪ Dečiji kutak, galerija art@art, SKC, Beograd (2009.)

▪ Akvareli, galerija Singidunum, Beograd (2006.)

▪ Boje čaja, galerija Stara kapetanija, Zemun (2006.)

▪ Crteži, galerija Podest, Dom omladine, Beograd (2004.)