17 – 28. X 2018- galerija Stara kapetanija, Zemun

SAMOSTALNA IZLOŽBA

▪ “Podne/ ponoć“- Mala galerija ULUPUDSa, Beograd (2013.)

▪ “Prostorni stavovi“, galerija Stara kapetanija, Zemun (2007.)