▪ Realizacija slike na zidu u PU “Sima Milošević“- Vrapče, Zemun

Realizacija slike na zidu u PU “Sima Milošević“- Vrapče.
1,4/ 3,5 m “Čudesna šuma“ (septembar 2017.)

▪ Likovna radionica za decu u okviru manifestacije “Dani evropske kulturne baštine“

Likovna radionica za decu “U slavu vinove loze“ u okviru manifestacije “Dani evropske kulturne baštine“,
galerija Stara kapetanija Zemun (oktobar 2017.)

▪ Likovna radionica za decu školskog i predškolskog uzrasta

Vodila likovnu radionicu za decu predškolskog i školskog uzrasta pri Udruženju građana “Naša deca“, Mirijevo- Beograd
Kreativni centar Mirijeva
(2007- 2009.)

▪ sarađivala kao volonter-pripravnik u galeriji Stara kapetanija, Zemun- Beograd

stekla sertifikat likovnog pedagoga demonstratora
i organizatora demonstracija likovnih disciplina za omladinu školskog uzrasta,
u okviru projekta Nacionalne službe za zapošljavanje.
(2006- 2007.)

▪ Udruženje za edukaciju i podršku grupa i pojedinaca, Beograd

Vodila likovnu radionicu za decu ometenu u razvoju
pri “Udruženju za edukaciju i podršku grupa i pojedinaca“ , Zemun.
(2004- 2005.)

▪ sarađivala u likovnoj radionici pri Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka, Beograd

(2003- 2004.)