▪ nagrada „Božidar Valtrović“

Nagrada „Božidar Valtrović“
za slikarske radove u predstavi „Čudne ljubavi“
Malog pozorišta „Duško Radović“, Beograd.
Scenografija Zorana Petrov
Režija Đurđa Tešić
(sezona 2011- 2012.)

▪ ispisivanje nagrada i zahvalnica

(sezona 2012- 2013.)

▪ predstava “Carevo novo odelo“

Izrada scenografije i scenske opreme za predstavu “Carevo novo odelo“
Malog pozorišta Duško Radović, Beograd.
Režija Milica Kralj
(sezona 2015-16.)

▪ predstava “Braća (B)luzeri“

Izrada scenske opreme za predstavu “Braća (B)luzeri“
Malog pozorišta Duško Radović, Beograd.
(sezona 2015-16.)

▪ predstava “Cirkus Mario&Neta“

Izrada scenografije i scenske opreme za predstavu “Cirkus Mario&Neta“
Malog pozorišta Duško Radović, Beograd.
Total dizajn Irina Somborac
Režija Dragoslav Todorović
(sezona 2015-16.)

▪ predstava “Prevaranti“

Izrada scenografije i scenske opreme za predstavu “Prevaranti“
Malog pozorišta Duško Radović, Beograd.
Scenografija Vesna Popović
(sezona 2015-16.)

▪ predstava “Plavi čuperak“

Izrada scenografije i scenske opreme za predstavu “Plavi čuperak“
Malog pozorišta Duško Radović, Beograd.
Scenografija Vesna Popović
Režija Sandra Rodić Janković
(sezona 2015-16.)

▪ predstava “Kameni cvet“

Izrada scenografije i scenske opreme za predstavu “Kameni cvet“
Malog pozorišta Duško Radović, Beograd.
Režija i scena Nikita Milivojević
(sezona 2014-15.)

▪ predstava “Mačak u čizmama“

Izrada scenografije i scenske opreme za predstavu “Mačak u čizmama“
Malog pozorišta Duško Radović, Beograd.
Režija Stefan Rjadkov
(sezona 2014- 2015.)

▪ predstava “Pop Ćira i pop Spira“

Izrada scenografije i scenske opreme za predstavu “Pop Ćira i pop Spira“
Malog pozorišta Duško Radović, Beograd.
Scenografija Ljubica Milanović
Režija Jovica Pavić
(sezona 2013-14.)

▪ predstava „Tri praseta“

Izrada scenografije i scenske opreme za predstavu “Tri praseta“
Malog pozorišta Duško Radović, Beograd.
Total dizajn Irina Somborac
Režija Dragoslav Todorović
(sezona 2013-14.)

▪ Izrada dekorativnih panoa

Izrada dekorativnih panoa
u Malom pozorištu Duško Radović, Beograd.

▪ predstava „Dečaci Pavlove ulice“

Izrada scenografije i scenske opreme za predstavu „Dečaci Pavlove ulice“.
Uloga animatora u predstavi.
Nagrada „Božidar Valtrović“ za najbolja tehnička ostvarenja
za realizaciju u predstavi „Dečaci Pavlove ulice“.
Režija Nikola Zavišić
(sezona 2009- 2010.)

MALO POZORIŠTE „DUŠKO RADOVIĆ“

Spoljašnji saradnik Malog pozorišta „Duško Radović“, Beograd
u slikarsko- vajarskoj radionici.
(2007- 2016.)

▪ predstava „Hotel Evropa“

Izrada scenske opreme za pozorišnu predstavu „Hotel Evropa“.
scenografija Jelena Stokuća
(sezona 2014- 2015.)

▪ predstava BDP u sezoni 2012- 2013.

Izrada scenske opreme za pozorišnu predstavu BDP
u sezoni 2012- 2013.

BEOGRADSKO DRAMSKO POZORIŠTE

Beogradsko dramsko pozorište, Beograd.

▪ predstava „Čekaj me na nebu ljubavi moja“

Izrada scenografije i scenske opreme
za pozorišnu predstavu “Čekaj me na nebu ljubavi moja“.
Scenografija Milena Jeftić Ničeva Kostić
Režija Tanja Mandić Rigonat
Pozorište Madlenijanum
(sezona 2009- 2010.)

OPERA I TEATAR MADLENIJANUM

Opera i teatar Madlenijanum, Beograd.

▪ Snoopy

▪ Promo lutka NoDol max

(2010.)