▪ U pleneru

▪ Zaliv

▪ Odmor

▪ Baštenski predeo

▪ Portret devojke

▪ Zimski pejsaž

▪ Riba

▪ Mitološka tema

▪ Marina

▪ Portret

▪ Gradski pejsaž

▪ Pejsaž

▪ Portret žene sa cvećem

▪ Kartaroši