▪ Conservation of Icons from the Iconostasis

Konzervacija ikona sa ikonostasa SPC kod Pećinaca.

▪ Ikona sveti Jovan Krstitelj

▪ Ikona sveti Sava

▪ Ikona sveta Petka

▪ Ikona rođenje Isusa Hrista

▪ Ikona Bogorodica sa Hristom

▪ The Russian Icon

▪ Ikona sveti Đorđe

▪ Ikona Bogorodica sa Hristom

▪ Ikona Bogorodica sa Hristom

▪ Ikona arhangel Mihajlo

▪ Ikona sveti Ratnik

▪ Ikona sveta Petka

▪ Ikona sveti Nikolaj

▪ Ikona sveti Stefan