▪ RZZZSK, manastir Šatornja (2009.)

Konzervatorsko- restauratorski radovi na ikonama sa ikonostasa iz crkve sv. Nikole manastira Šatornja.
Rukovodilac radova slikar- konzervator Nemanja Smičiklas.
(oktobar- decembar 2008./ januar- mart 2009.)

▪ RZZZSK, manastir Gradac (2008.)

Ispitivački radovi na živopisu u priprati crkve Sv. Blagoveštenja manastira Gradac.
Rukovodilac radova slikar- konzervator Marijana Protić.
(septembar 2008.)

MANASTIR GRADAC

Manastir Gradac predstavlja ktitorsku zadužbinu kraljice Jelene koja je izgrađena od 1277 do 1282. godine za vreme vladavine njenog sina kralja Dragutina. Smešten je na uzdignutoj zaravni iznad Gradačke reke, na obodu šumovitih padina Golije. Udaljen je 21 km severozapadno od Raške i 12,5 km zapadno od Brvenika i Ibarskog puta.
Predstavlja nepokretno kulturno dobro kao spomenik kulture od izuzetnog značaja.
Iz Vikipedije, slobodne enciklopedije

▪ RZZZSK, Gračanička ulica br.16 (2008.)

Konzervatorsko- restauratorski radovi na uljanom zidnom slikarstvu u Gračaničkoj ulici br.16.
Rukovodilac radova slikar- konzervator Marijana Protić.
(jun- avgust 2008.)

▪ RZZZSK, Topčiderska crkva (2008.)

Konzervacija- restauracija pozlate na 6 kapitela i 6 stopa sa stubova iz treće zone ikonostasa
crkve sv. Petra i Pavla u Topčideru.
Rukovodilac radova slikar- restaurator Milodarka Kocev.
(april- maj 2008.)

TOPČIDERSKA CRKVA, BEOGRAD

Topčiderska crkva Svetih apostola Petra i Pavla je hram Srpske pravoslavne crkve koji se nalazi na opštini Savski venac u Beogradu. Smeštena je u parku Topčider i podignuta je između 1832. i 1834. godine.[1] Zadužbina je kneza Miloša Obrenovića koji je i bio njen ktitor. U neposrednoj blizini nalaze se i Milošev konak, kao i Crkveni konak u Topčideru.
Njen prvi ikonostas su radili Dimitrije Jakšić, Jovan Stergević („moler Janja“) i Konstantin Lekić. Od 1874. se nalazio u obrenovačkoj crkvi, a zatim u crkvi u Bariču. Restauriran je 2013. godine.[2]
Sadašnji ikonostas su 1874. godine radili Stevan Todorović i Nikola Marković. Crkva je 2013. godine bila u fazi rekonstrukcije, za koju se očekuje da se završi do 2015. godine i jubileja dva veka od početka Drugog srpskog ustanka.[2]
Iz Vikipedije, slobodne enciklopedije

▪ RZZZSK, manastir Studenica (okt 2007.)

Konzervatorsko- restauratorski radovi
u priprati crkve Bogorodice Dobrotvorke manastira Studenice.
Rukovodilac radova konzervator- restaurator Stojanka Samardžić.
(oktobar 2007.)

▪ RZZZSK, manastir Studenica (jun- sept 2007.)

Konzervatorsko- restauratorski radovi na fasadi manastira Studenice.
Rukovodilac radova arhitekta Slobodan Barišić.
(jun- sept 2007. godine)

MANASTIR STUDENICA

Manastir Studenica je jedan od najvećih i najbogatijih manastira Srpske pravoslavne crkve. Nalazi se 57 km od Kraljeva, a osnovao ga je Stefan Nemanja 1190. godine.
Utvrđeni zidovi manastira okružuju četiri crkve: Bogorodičnu crkvu i Kraljevu crkvu (crkvu svetih Joakima i Ane), obe izgrađene od mermera, crkvu Nikoljaču (crkvu svetog Nikole) i još jednu crkvu, očuvanu u temeljima. Manastir je poznat po svojoj kolekciji fresaka iz 13. i 14. veka.
Pripada Eparhiji žičkoj Srpske pravoslavne crkve i predstavlja nepokretno kulturno dobro kao spomenik kulture od izuzetnog značaja. UNESKO je 1986. godine uvrstio Studenicu u listu Svetske baštine.
Iz Vikipedije, slobodne enciklopedije

▪ RZZZSK, crkva Vaznesenja Gospodnjeg u Pirotu (2006.)

Konzervatorsko- restauratorski radovi
na celinama F14, F25, F31 i F29 zidnog slikarstva
iz crkve Vaznesenja Gospodnjeg u Pirotu mesto Zavoj.
Rukovodilac radova konzervator- restaurator Miroslav Stanojlović.
(novembar- decembar 2006.)

▪ RZZZSK, Spirtina kuća (2006.)

Plombiranje, obrada plombi i retuš na zidnim slikama.
Rukovodilac radova slikar restaurator Marijana Protić.
(jul- septembar 2006.)

SPIRTINA KUĆA, ZEMUN

Spirtina kuća se nalazi u Zemunu u Glavnoj ulici br. 9. Podignuta je sredinom 19. veka prema projektu Hajnriha Frajhera fon Ferstla (Heinrih Freiher von Ferstel, 1828-1883).[1] Oblikovana je u stilu neogotike. Jedna je od prvih visokoparternih porodičnih kuća Starog jezgra Zemuna. Pripadala je bogatoj i uticajnoj zemunskoj porodici Spirta.
Iz Vikipedije, slobodne enciklopedije

▪ RZZZSK, manastir Manasija (Beograd 2005.)

Priprema za dubliranje ikona na platnu manastira Manasije.
Rukovodilac radova slikar konzervator Sonja Poslušni.
(novembar- decembar 2005.)

Republički zavod za zaštitu spomenika kulture, Beograd

obavljanje konzervatorsko-restauratorskih poslova
u statusu spoljašnjeg saradnika.
(2005- 2008.)