▪ II međunarodna kolonija partner gradova- Banja Luka (2006.)

▪ Kolonije

2002- 2003. Rozeta- Bela voda, Kruševac
2005. Široka staza- Zemun
2006. II međunarodna kolonija partner gradova- Banja Luka