▪ Galerijske skulpture Al

Galerijske skulpture su odlivene u aluminijumu (Al) u seriji od 10
+ autorski primerak A

▪ Princ br.1

 • polirani Al
 • 10,5 – 24,5 – 7 cm
 • 178 g
 • Galerijske skulpture su odlivene u aluminijumu (Al) u seriji od 10 + autorski primerak A
 • aluminijum (Al)
 • 1/10
 • 2015.

▪ Kraljica br.4

 • polirani Al
 • 7 – 43 – 8 cm
 • 388 g
 • Galerijske skulpture su odlivene u aluminijumu (Al) u seriji od 10 + autorski primerak A
 • aluminijum (Al)
 • 1/10
 • 2015.

▪ Princ br.2

 • polirani Al
 • 11 – 35,5 – 3,5 cm
 • 352 g
 • Galerijske skulpture su odlivene u aluminijumu (Al) u seriji od 10 + autorski primerak A
 • aluminijum (Al)
 • 1/10
 • 2015.

▪ Princeza br.2

 • polirani Al
 • 8,5 – 35 – 8 cm
 • 256 g
 • Galerijske skulpture su odlivene u aluminijumu (Al) u seriji od 10 + autorski primerak A
 • aluminijum (Al)
 • 1/10
 • 2015.

▪ Moliteljica br.2

 • polirani Al
 • 20 – 35,5 cm
 • 263 g
 • Galerijske skulpture su odlivene u aluminijumu (Al) u seriji od 10 + autorski primerak A
 • aluminijum (Al)
 • 1/10
 • 2015.

▪ Molitelj br.1

 • polirani Al
 • 20 – 39,5 cm
 • 363 g
 • Galerijske skulpture su odlivene u aluminijumu (Al) u seriji od 10 + autorski primerak A
 • aluminijum (Al)
 • 1/10
 • 2015.

▪ Kralj br.6

 • polirani Al
 • 10 – 45 – 5 cm
 • 608 g
 • Galerijske skulpture su odlivene u aluminijumu (Al) u seriji od 10 + autorski primerak A
 • aluminijum (Al)
 • 1/10
 • 2015.

▪ Odmor br.2

 • polirani Al
 • 34 – 12 – 10 cm
 • 215 g
 • Galerijske skulpture su odlivene u aluminijumu (Al) u seriji od 10 + autorski primerak A
 • aluminijum (Al)
 • 1/10
 • 2015.

▪ Odmor br.3

 • polirani Al
 • 43 – 10,5 – 7,5 cm
 • 256 g
 • Galerijske skulpture su odlivene u aluminijumu (Al) u seriji od 10 + autorski primerak A
 • aluminijum (Al)
 • 1/10
 • 2015.

▪ Kralj br.4

 • polirani Al
 • 13 – 45,5 – 4,5 cm
 • 584 g
 • Galerijske skulpture su odlivene u aluminijumu (Al) u seriji od 10 + autorski primerak A
 • aluminijum (Al)
 • 1/10
 • 2015.

▪ Odmor br.1

 • polirani Al
 • 25 – 10,5 – 10,5 cm
 • 82 g
 • Galerijske skulpture su odlivene u aluminijumu (Al) u seriji od 10 + autorski primerak A
 • aluminijum (Al)
 • 1/10
 • 2015.

▪ Veliki Par br.1

 • polirani Al
 • 22,5 – 19 – 16 cm
 • 272 g
 • Galerijske skulpture su odlivene u aluminijumu (Al) u seriji od 10 + autorski primerak A
 • aluminijum (Al)
 • 1/10
 • 2015.

▪ Devojka br.3

 • polirani Al
 • 9 – 43,5 cm
 • 440 g
 • Galerijske skulpture su odlivene u aluminijumu (Al) u seriji od 10 + autorski primerak A
 • aluminijum (Al)
 • 1/10
 • 2015.

▪ Muškarac br.1

 • polirani Al
 • 15 – 17,5 – 4,5 cm
 • 187 g
 • Galerijske skulpture su odlivene u aluminijumu (Al) u seriji od 10 + autorski primerak A
 • aluminijum (Al)
 • 1/10
 • 2015.

▪ Princeza br.1

 • polirani Al
 • 9 – 17,5 – 4,5 cm
 • 254 g
 • Galerijske skulpture su odlivene u aluminijumu (Al) u seriji od 10 + autorski primerak A
 • aluminijum (Al)
 • 1/10
 • 2015.

▪ Kralj br.1

 • polirani Al
 • 20,5 – 21 – 5,5 cm
 • 398 g
 • Galerijske skulpture su odlivene u aluminijumu (Al) u seriji od 10 + autorski primerak A
 • aluminijum (Al)
 • 1/10
 • 2015.

▪ Kraljica br.5

 • polirani Al
 • 14 – 36 – 4,5 cm
 • 705 g
 • Galerijske skulpture su odlivene u aluminijumu (Al) u seriji od 10 + autorski primerak A
 • aluminijum (Al)
 • 1/10
 • 2015.

▪ Devojka br.1

 • polirani Al
 • 16,5 – 22 cm
 • 331 g
 • Galerijske skulpture su odlivene u aluminijumu (Al) u seriji od 10 + autorski primerak A
 • aluminijum (Al)
 • 1/10
 • 2015.

▪ Kraljica br.6

 • polirani Al
 • 8,5 – 40 – 5,5 cm
 • 743 g
 • Galerijske skulpture su odlivene u aluminijumu (Al) u seriji od 10 + autorski primerak A
 • aluminijum (Al)
 • 1/10
 • 2015.

▪ Kralj br.5

 • polirani Al
 • 15 – 42 – 4 cm
 • 752 g
 • Galerijske skulpture su odlivene u aluminijumu (Al) u seriji od 10 + autorski primerak A
 • aluminijum (Al)
 • 1/10
 • 2015.

▪ Žena br.1

 • polirani Al
 • 11,5 – 14 – 9,5 cm
 • 278 g
 • Galerijske skulpture su odlivene u aluminijumu (Al) u seriji od 10 + autorski primerak A
 • aluminijum (Al)
 • 1/10
 • 2015.

▪ Kraljica br.1

 • polirani Al
 • 20 – 17,5 – 8,5 cm
 • 416 g
 • Galerijske skulpture su odlivene u aluminijumu (Al) u seriji od 10 + autorski primerak A
 • aluminijum (Al)
 • 1/10
 • 2015.