▪ Galerijske skulpture Ms

Galerijske skulpture su odlivene u mesingu (Ms) u seriji od 10
+ autorski primerak A

▪ Momak

 • polirani Ms
 • 17,5 – 20 – 14 cm
 • 646 g
 • Galerijske skulpture su odlivene u mesingu (Ms) u seriji od 10 + autorski primerak A
 • mesing (Ms)
 • 1/10
 • 2016.

▪ Princ br.1

 • polirani Ms
 • 10,5 – 24,5 – 7 cm
 • 538 g
 • Galerijske skulpture su odlivene u mesingu (Ms) u seriji od 10 + autorski primerak A
 • mesing (Ms)
 • 1/10
 • 2015.

▪ Kraljica br.4

 • polirani Ms
 • 7 – 43 – 8 cm
 • 1172 g
 • Galerijske skulpture su odlivene u mesingu (Ms) u seriji od 10 + autorski primerak A
 • mesing (Ms)
 • 1/10
 • 2016.

▪ Princ br.2

 • polirani Ms
 • 11 – 35,5 – 3,5 cm
 • 1063 g
 • Galerijske skulpture su odlivene u mesingu (Ms) u seriji od 10 + autorski primerak A
 • mesing (Ms)
 • 1/10
 • 2016.

▪ Princeza br.2

 • polirani Ms
 • 8,5 – 35 – 8 cm
 • 773 g
 • Galerijske skulpture su odlivene u mesingu (Ms) u seriji od 10 + autorski primerak A
 • mesing (Ms)
 • 1/10
 • 2016.

▪ Moliteljica br.2

 • polirani Ms
 • 20 – 35,5 cm
 • 794 g
 • Galerijske skulpture su odlivene u mesingu (Ms) u seriji od 10 + autorski primerak A
 • mesing (Ms)
 • 1/10
 • 2015.

▪ Molitelj br.1

 • polirani Ms
 • 20 – 39,5 cm
 • 1096 g
 • Galerijske skulpture su odlivene u mesingu (Ms) u seriji od 10 + autorski primerak A
 • mesing (Ms)
 • 2/10
 • 2015.

▪ Kralj br.6

 • polirani Ms
 • 10 – 45 – 5 cm
 • 1836 g
 • Galerijske skulpture su odlivene u mesingu (Ms) u seriji od 10 + autorski primerak A
 • mesing (Ms)
 • 1/10
 • 2016.

▪ Princeza

 • polirani Ms
 • 8 – 29 – 2,5 cm
 • 1120 g
 • Galerijske skulpture su odlivene u mesingu (Ms) u seriji od 10 + autorski primerak A
 • mesing (Ms)
 • 1/10
 • 2015.

▪ Odmor br.2

 • polirani Ms
 • 34 – 12 – 10 cm
 • 649 g
 • Galerijske skulpture su odlivene u mesingu (Ms) u seriji od 10 + autorski primerak A
 • mesing (Ms)
 • 1/10
 • 2016.

▪ Odmor br.3

 • polirani Ms
 • 43 – 10,5 – 7,5 cm
 • 773 g
 • Galerijske skulpture su odlivene u mesingu (Ms) u seriji od 10 + autorski primerak A
 • mesing (Ms)
 • 1/10
 • 2016.

▪ Kralj br.4

 • polirani Ms
 • 13 – 45,5 – 4,5 cm
 • 1763 g
 • Galerijske skulpture su odlivene u mesingu (Ms) u seriji od 10 + autorski primerak A
 • mesing (Ms)
 • 1/10
 • 2016.

▪ Odmor br.1

 • polirani Ms
 • 25 – 10,5 – 10,5 cm
 • 248 g
 • Galerijske skulpture su odlivene u mesingu (Ms) u seriji od 10 + autorski primerak A
 • mesing (Ms)
 • 1/10
 • 2016.

▪ Veliki Par br.1

 • polirani Ms
 • 22,5 – 19 – 16 cm
 • 821 g
 • Galerijske skulpture su odlivene u mesingu (Ms) u seriji od 10 + autorski primerak A
 • mesing (Ms)
 • 1/10
 • 2016.

▪ Poljubac

 • polirani Ms
 • 16,5 – 16,5 – 15,5 cm
 • 526 g
 • Galerijske skulpture su odlivene u mesingu (Ms) u seriji od 10 + autorski primerak A
 • mesing (Ms)
 • 1/10
 • 2016.

▪ Devojka br.3

 • polirani Ms
 • 9 – 43,5 cm
 • 1329 g
 • Galerijske skulpture su odlivene u mesingu (Ms) u seriji od 10 + autorski primerak A
 • mesing (Ms)
 • 1/10
 • 2016.

▪ Majka

 • polirani Ms
 • 46 – 16 – 8 cm
 • 2032 g
 • Galerijske skulpture su odlivene u mesingu (Ms) u seriji od 10 + autorski primerak A
 • mesing (Ms)
 • 1/10
 • 2015.

▪ Dama br.2

 • polirani Ms
 • 16 – 21,5 – 11,5 cm
 • 1169 g
 • Galerijske skulpture su odlivene u mesingu (Ms) u seriji od 10 + autorski primerak A
 • mesing (Ms)
 • 1/10
 • 2016.

▪ Muškarac br.1

 • polirani Ms
 • 15 – 17,5 – 4,5 cm
 • 565 g
 • Galerijske skulpture su odlivene u mesingu (Ms) u seriji od 10 + autorski primerak A
 • mesing (Ms)
 • 1/10
 • 2016.

▪ Mislilac

 • polirani Ms
 • 17,5 – 21 – 8 cm
 • 882 g
 • Galerijske skulpture su odlivene u mesingu (Ms) u seriji od 10 + autorski primerak A
 • mesing (Ms)
 • 1/10
 • 2015.

▪ Vitez

 • polirani Ms
 • 19 – 28 – 5,5 cm
 • 1760 g
 • Galerijske skulpture su odlivene u mesingu (Ms) u seriji od 10 + autorski primerak A
 • mesing (Ms)
 • 1/10
 • 2016.

▪ Princeza br.1

 • polirani Ms
 • 9 – 17,5 – 4,5 cm
 • 767 g
 • Galerijske skulpture su odlivene u mesingu (Ms) u seriji od 10 + autorski primerak A
 • mesing (Ms)
 • 1/10
 • 2015.

▪ Kralj br.2

 • polirani Ms
 • 22 – 31 – 3,5 cm
 • 22 – 31 – 3,5 cm
 • Galerijske skulpture su odlivene u mesingu (Ms) u seriji od 10 + autorski primerak A
 • mesing (Ms)
 • 1/10
 • 2016.

▪ Veliki Par br.2

 • polirani Ms
 • 17,5 – 18 – 19 cm
 • 1253 g
 • Galerijske skulpture su odlivene u mesingu (Ms) u seriji od 10 + autorski primerak A
 • mesing (Ms)
 • 1/10
 • 2015.

▪ Kraljica br.2

 • polirani Ms
 • 14 – 29 – 7 cm
 • 1253 g
 • Galerijske skulpture su odlivene u mesingu (Ms) u seriji od 10 + autorski primerak A
 • mesing (Ms)
 • 1/10
 • 2016.

▪ Žena Drvo

 • polirani Ms
 • 23,5 – 37,5 – 4,5 cm
 • 1365 g
 • Galerijske skulpture su odlivene u mesingu (Ms) u seriji od 10 + autorski primerak A
 • mesing (Ms)
 • 2/10
 • 2016.

▪ Kupačica

 • polirani Ms
 • 19,5 – 15 – 12 cm
 • 613 g
 • Galerijske skulpture su odlivene u mesingu (Ms) u seriji od 10 + autorski primerak A
 • mesing (Ms) i aluminijum (Al)
 • 1/10
 • 2016.

▪ Dama

 • polirani Ms
 • 18,5 – 25,5 – 4,5 cm
 • 1401 g
 • Galerijske skulpture su odlivene u mesingu (Ms) u seriji od 10 + autorski primerak A
 • mesing (Ms)
 • 1/10
 • 2016.

▪ Muškarac br.2

 • polirani Ms
 • 17 – 24 – 3 cm
 • 746 g
 • Galerijske skulpture su odlivene u mesingu (Ms) u seriji od 10 + autorski primerak A
 • mesing (Ms)
 • 1/10
 • 2016.

▪ Mornar

 • polirani Ms
 • 14 – 15,5 – 5,5 cm
 • 308 g
 • Galerijske skulpture su odlivene u mesingu (Ms) u seriji od 10 + autorski primerak A
 • mesing (Ms)
 • 1/10
 • 2015.

▪ Kraljica br.3

 • polirani Ms
 • 10 – 28,5 – 8 cm
 • 1021 g
 • Galerijske skulpture su odlivene u mesingu (Ms) u seriji od 10 + autorski primerak A
 • mesing (Ms)
 • 1/10
 • 2016.

▪ Kralj br.3

 • polirani Ms
 • 17,5 – 29,5 – 3 cm
 • 1259 g
 • Galerijske skulpture su odlivene u mesingu (Ms) u seriji od 10 + autorski primerak A
 • mesing (Ms)
 • 2/10
 • 2016.

▪ Žena br.2

 • polirani Ms
 • 16,5 – 19,5 – 4,5 cm
 • 800 g
 • Galerijske skulpture su odlivene u mesingu (Ms) u seriji od 10 + autorski primerak A
 • mesing (Ms)
 • 1/10
 • 2016.

▪ Devojka br.2

 • polirani Ms
 • 15 – 22,5 cm
 • 1163 g
 • Galerijske skulpture su odlivene u mesingu (Ms) u seriji od 10 + autorski primerak A
 • mesing (Ms)
 • 1/10
 • 2015.

▪ Kralj br.1

 • polirani Ms
 • 20,5 – 21 – 5,5 cm
 • 1262 g
 • Galerijske skulpture su odlivene u mesingu (Ms) u seriji od 10 + autorski primerak A
 • mesing (Ms)
 • 1/10
 • 2015.

▪ Zagrljaj

 • polirani Ms
 • 14 – 15,5 – 5,5 cm
 • 308 g
 • Galerijske skulpture su odlivene u mesingu (Ms) u seriji od 10 + autorski primerak A
 • mesing (Ms)
 • 1/10
 • 2015.

▪ Kraljica br.5

 • polirani Ms
 • 14 – 36 – 4,5 cm
 • 2129 g
 • Galerijske skulpture su odlivene u mesingu (Ms) u seriji od 10 + autorski primerak A
 • mesing (Ms)
 • 1/10
 • 2015.

▪ Devojka br.1

 • polirani Ms
 • 16,5 – 22 cm
 • 1329 g
 • Galerijske skulpture su odlivene u mesingu (Ms) u seriji od 10 + autorski primerak A
 • mesing (Ms)
 • 1/10
 • 2015.

▪ Kraljica br.6

 • polirani Ms
 • 8,5 – 40 – 5,5 cm
 • 2243 g
 • Galerijske skulpture su odlivene u mesingu (Ms) u seriji od 10 + autorski primerak A
 • mesing (Ms)
 • 1/10
 • 2016.

▪ Kralj br.5

 • polirani Ms
 • 15 – 42 – 4 cm
 • 2271 g
 • Galerijske skulpture su odlivene u mesingu (Ms) u seriji od 10 + autorski primerak A
 • mesing (Ms)
 • 2/10
 • 2015.

▪ Lovac

 • polirani Ms
 • 41,5 – 16 – 3 cm
 • 743 g
 • Galerijske skulpture su odlivene u mesingu (Ms) u seriji od 10 + autorski primerak A
 • mesing (Ms)
 • 1/10
 • 2015.

▪ Žena br.1

 • polirani Ms
 • 11,5 – 14 – 9,5 cm
 • 839 g
 • Galerijske skulpture su odlivene u mesingu (Ms) u seriji od 10 + autorski primerak A
 • mesing (Ms)
 • 1/10
 • 2016.

▪ Kraljica br.1

 • polirani Ms
 • 20 – 17,5 – 8,5 cm
 • 1256 g
 • Galerijske skulpture su odlivene u mesingu (Ms) u seriji od 10 + autorski primerak A
 • mesing (Ms)
 • 1/10
 • 2015.

▪ Čovek Drvo

 • polirani Ms
 • 18 – 31,5 – 5,5 cm
 • 1099 g
 • Galerijske skulpture su odlivene u mesingu (Ms) u seriji od 10 + autorski primerak A
 • mesing (Ms)
 • 2/10
 • 2015.