▪ RZZZSK, Gračanička ulica br.16 (2008.)

Konzervatorsko- restauratorski radovi na uljanom zidnom slikarstvu u Gračaničkoj ulici br.16.
Rukovodilac radova slikar- konzervator Marijana Protić.
(jun- avgust 2008.)

▪ RZZZSK, Topčiderska crkva (2008.)

Konzervacija- restauracija pozlate na 6 kapitela i 6 stopa sa stubova iz treće zone ikonostasa
crkve sv. Petra i Pavla u Topčideru.
Rukovodilac radova slikar- restaurator Milodarka Kocev.
(april- maj 2008.)

▪ RZZZSK, manastir Studenica (okt 2007.)

Konzervatorsko- restauratorski radovi
u priprati crkve Bogorodice Dobrotvorke manastira Studenice.
Rukovodilac radova konzervator- restaurator Stojanka Samardžić.
(oktobar 2007.)

MANASTIR STUDENICA

Manastir Studenica je jedan od najvećih i najbogatijih manastira Srpske pravoslavne crkve. Nalazi se 57 km od Kraljeva, a osnovao ga je Stefan Nemanja 1190. godine.
Utvrđeni zidovi manastira okružuju četiri crkve: Bogorodičnu crkvu i Kraljevu crkvu (crkvu svetih Joakima i Ane), obe izgrađene od mermera, crkvu Nikoljaču (crkvu svetog Nikole) i još jednu crkvu, očuvanu u temeljima. Manastir je poznat po svojoj kolekciji fresaka iz 13. i 14. veka.
Pripada Eparhiji žičkoj Srpske pravoslavne crkve i predstavlja nepokretno kulturno dobro kao spomenik kulture od izuzetnog značaja. UNESKO je 1986. godine uvrstio Studenicu u listu Svetske baštine.
Iz Vikipedije, slobodne enciklopedije

▪ RZZZSK, Spirtina kuća (2006.)

Plombiranje, obrada plombi i retuš na zidnim slikama.
Rukovodilac radova slikar restaurator Marijana Protić.
(jul- septembar 2006.)

Republički zavod za zaštitu spomenika kulture, Beograd

obavljanje konzervatorsko-restauratorskih poslova
u statusu spoljašnjeg saradnika.
(2005- 2008.)