▪ Crveni doručak br.3 (komb. teh, 35/ 50 cm, 2009.)

Slika je izvedena kombinovanom tehnikom akvarela i veza na japan papiru.

▪ Crveni doručak br.2 (komb. teh, 35/ 50 cm, 2009.)

Slika je izvedena kombinovanom tehnikom akvarela i veza na japan papiru.

▪ Da dohvatimo Mesec rukom (35/ 50 cm, 2009.)

Slika je izvedena kombinovanom tehnikom akvarela i veza na japan papiru.

▪ Šuma Striborova (35/ 50 cm, 2009.)

Slika je izvedena kombinovanom tehnikom akvarela i veza na japan papiru.

▪ Ljubav za dve narandže (40/ 50 cm, 2009.)

Slika je izvedena kombinovanom tehnikom akvarela i veza na japan papiru.

▪ Kraljev trag (komb. teh, 40/ 50 cm, 2008.)

Slika je izvedena kombinovanom tehnikom akvarela i veza na japan papiru.

▪ Uspomena (komb. teh, 40/ 50 cm, 2008.)

Slika je izvedena kombinovanom tehnikom akvarela i veza na japan papiru.

▪ Haljina za K. (komb. teh, 35/ 50 cm, 2008.)

Slika je izvedena kombinovanom tehnikom akvarela i veza na japan papiru.

▪ Igra (komb. teh, 40/ 40 cm, 2005.)

Slika je izvedena kombinovanom tehnikom akvarela i veza na japan papiru.