▪ Ima jedno cveće C, br.6 (30/ 26 cm, 2012.)

Slika je izvedena kombinovanom tehnikom akvarela i veza na japan papiru.
Delo je iz opusa radova ’’Pejsaži Duše’’.

▪ Ima jedno cveće C, br.5 (30/ 35 cm, 2012.)

Slika je izvedena kombinovanom tehnikom akvarela i veza na japan papiru.
Delo je iz opusa radova ’’Pejsaži Duše’’.

▪ Ima jedno cveće C, br.4 (30/ 35 cm, 2011.)

Slika je izvedena kombinovanom tehnikom akvarela i veza na japan papiru.
Delo je iz opusa radova ’’Pejsaži Duše’’.

▪ Ima jedno cveće C, br.3 (30/ 30 cm, 2011.)

Slika je izvedena kombinovanom tehnikom akvarela i veza na japan papiru.
Delo je iz opusa radova ’’Pejsaži Duše’’.

▪ Ima jedno cveće C, br.2 (30/ 30 cm, 2011.)

Slika je izvedena kombinovanom tehnikom akvarela i veza na japan papiru.
Delo je iz opusa radova ’’Pejsaži Duše’’.

▪ Ima jedno cveće C, br.1 (30/ 30 cm, 2011.)

Slika je izvedena kombinovanom tehnikom akvarela i veza na japan papiru.
Delo je iz opusa radova ’’Pejsaži Duše’’.