▪ sarađivala kao volonter-pripravnik u galeriji Stara kapetanija, Zemun- Beograd

stekla sertifikat likovnog pedagoga demonstratora
i organizatora demonstracija likovnih disciplina za omladinu školskog uzrasta,
u okviru projekta Nacionalne službe za zapošljavanje.
(2006- 2007.)