▪ predstava „Dečaci Pavlove ulice“

Izrada scenografije i scenske opreme za predstavu „Dečaci Pavlove ulice“.
Uloga animatora u predstavi.
Nagrada „Božidar Valtrović“ za najbolja tehnička ostvarenja
za realizaciju u predstavi „Dečaci Pavlove ulice“.
Režija Nikola Zavišić
(sezona 2009- 2010.)