GROBLJE U NEGRIŠORIMA

Konzervatorsko-restauratorski radovi na nadgrobnim spomenicima iz XIX veka i dve antičke stele iz III veka. Izvođač RAS d.o.o, nadzor RZZZSK konzervator- restaurator Desimir Tanović. (novembar 2017.)