CRKVA PREOBRAŽENJA GOSPODNJEG PANČEVO

Konzervatorsko-restauratorski radovi na kamenu i kamenoj plastici
zvonika crkve Preobraženja Gospodnjeg u Pančevu. Izvođač radova Gramar d.o.o, konzervatorsko- restauratoski nadzor Zavod za zaštitu spomenika kulture u Pančevu i Republički zavod za zaštitu spomenika kulture u Beogradu.