PATRIJARŠISKI DVOR SABORNI HRAM SREMSKI KARLOVCI

Radovi na sanaciji i restauraciji zapadne fasade Patrijaršiskog dvora i fasada Sabornog hrama Svetog Oca Nikolaja u Sremskim Karlovcima. Izvođači radova ’’KOTO’’ d.o.o. Beograd i ’’ALP INŽENJERING’’ d.o.o Beograd; stručni nadzor Pokrajinski Zavod za zaštitu spomenika kulture Petrovaradin.