MANASTIR GRAČANICA

Konzervatorsko restauratorski radovi na zidnom slikarstvu hrama Uspenja presvete Bogorodice u manastiru Gračanica. Nadzor RZZZSK konzervator restaurator mr Miroslav Stanojlović. (septembar- oktobar 2018.)